Kako postupiti u slučaju saobraćane nezgode

U slučaju da Vam se desi saobraćajna nezgoda trebalo bi da pozovete i sačekate saobraćajnu policiju kako bi sačinili zapisnik potreban za ostvarivanje Vaših prava po polisi osiguranja.
Vaše pravo je da popravite vozilo gde želite i zahtevate od osiguranja da to bude u ovlašćenom servisu, jer će garancija proizvođača važiti isključivo ukoliko se u garantnom roku vozilo održava u ovlašćenom servisu. Zbog Vaše bezbednosti i očuvanja vrednosti Vašeg vozila preporuka je da popravku izvršite u BMW i MINI ovlašćenim servisima.

Ukoliko Vam se desi saobraćajna nezgoda možete postupiti na sledeće načine u situacijama ako:
1. Posedujete kasko polisu osiguranja vozila.

Ukoliko posedujete kasko polisu osiguranja vozila, pozovite policiju da napravi zapisnik i nakon toga odmah prijavite nezgodu agentima kasko osiguranja.
Nakon dobijanja zapisnika osiguravajuće kuće, javite se u ovlašćeni servis i zakažite termin za popravku vozila.
Ukoliko posedujete kasko polisu osiguranja vozila, a smatrate da niste odgovorni za izazvanu saobraćajnu nezgodu, ne morate čekati policijski zapisnik kako bi popravili Vaše vozilo. Potrebno je oštećenje prijaviti osiguravajućoj kući kod koje imate aktiviranu kasko polisu osiguranja radi izrade zapisnika.
Nakon dostavljanja policijskog zapisnika (obično je rok za izradu oko 15 dana) i dokazivanja odgovornosti drugog lica, šteta će biti okarakterisana kao popravka po auto odgovornosti i preuzeće je osiguranje lica koje je izazvalo nezgodu.
Skrećemo Vam pažnju da se odgovornost za izazvanu saobraćajnu nezgodu definitivno utvrđuje u odgovarajućem postupku pred nadležnim organima na osnovu policijskog zapisnika i drugih dokaza koji su prihvaćeni u takvom procesu.

2. Ukoliko ne posedujete kasko polisu osiguranja vozila.
Potrebno je pozvati saobraćajnu policiju da sačini zapisnik i po utvrđivanju odgovornosti za izazvanu nezgodu možete postupiti na sledeće načine.
Odgovorni ste za izazvanu nezgodu: pozovite ovlašćeni servis i dogovorite najbolje moguće uslove za popravku vozila.
Niste odgovorni za izazvanu nezgodu: sa policijskim zapisnikom javite se osiguravajućoj kući koja je osigurala izazivača nezgode (napisano je u policijskom zapisniku), po dobijanju zapisnika osiguravajuće kuće, zakažite termin za popravku u ovlašćenom servisu.
Nakon završene popravke, prema zapisniku osiguranja, vozilo možete preuzeti iz ovlašćenog servisa po dobijanju garantnog pisma osiguravajuće kuće (čime se osiguravač obavezuje na isplatu štete).

Vezano za oba slučaja skrećemo Vam pažnju da se odgovornost za izazvanu saobraćajnu nezgodu definitivno utvrđuje u odgovarajućem postupku pred nadležnim organima na osnovu policijskog zapisnika i drugih dokaza koji su prihvaćeni u takvom postupku.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA.
Kako da izaberete servis za popravku Vašeg vozila?
Ukoliko kasko polisom nije ranije definisano, oštećeno vozilo možete popravljati u bilo kom registrovanom servisu ovlašćenom ili neovlašćenom.
Prednosti popravke u ovlašćenom servisu su višestruke. Kvalitet popravke uz upotrebu ORIGINALNIH DELOVA i korišćenjem najsavremenijih propisanih tehnologija rada i alata garantuje da će Vaše vozilo zadržati BEZBEDNOST, SIGURNOST u vožnji i svoju VREDNOST nakon popravke.
Posebno treba naglasiti da će garancija proizvođača važiti samo ukoliko se u garantnom roku vozilo održava na adekvatan način u ovlašćenom servisu.
Koje su prednosti ovlašćenog servisa u odnosu na neovlašćeni?
Odlukom da Vaše vozilo dovezete u Radulović – ovlašćeni BMW i MINI servis, sigurni ste da će popravka biti obavljena prema svim standardima proizvođača. Posebna pažnja biće posvećena proveri svih SIGURNOSNIH SISTEMA koju su ugrađeni u vozilo, čime se garantuje ISTI NIVO Vaše BEZBEDNOSTI kao kod novog vozila.
BMW i MINI vozila su konstruisana i proizvedena po najsavremenijim standardima u autoindustriji i samo upotrebom najnovijih tehnologija rada i alata prilikom popravke možete biti sigurni da će Vaše vozilo biti apsolutno ispravno nakon završene popravke.
Kako reagovati kada se saobraćajna nezgoda desi u inostranstvu?
Budući da određene osiguravajuće kuće imaju predstavnike u stranim zemljama, u slučaju nezgode u inostranstvu, kada vlasnik vozila ima kasko polisu osiguranja vozila, najbolje bi bilo pozvati osiguravajuću kuću kod koje je izdata kasko polisa i pitati za detaljne instrukcije.
Na zapisniku osiguranja nije opisano kompletno oštećenje?
Odlučujući se na popravku u ovlašćenom servisu maksimalno smanjujete rizike da nešto ostane ne popravljeno. Komunikaciju sa osiguranjem preuzima ovlašćeni servis i dopunskim zapisnikom detaljno definiše i otklanja sva oštećenja. Sa svakim korakom koji preduzima ovlašćeni servis upoznat je vlasnik vozila.
Da li se pojavljuju dodatni troškovi ukoliko se popravka vozila odvija preko polise auto odgovornosti?
Prilikom popravke vozila po polisi auto odgovornosti uslovi koje osiguravač propisuje za popravku vozila slični su kao kada se vozilo popravlja po kasko zapisniku, to znači da po pravilu NEMA DODATNIH TROŠKOVA, ali da ćete u suprotnom u svakom pojedinačnom slučaju biti unapred i blagovremeno obavešteni o istima.
Da li treba da se sa sudeonikom u nezgodi dogovori korišćenjem evropskog zapisnika?
Različite osiguravajuće kuće imaju različite uslove popravke. Ukoliko na licu mesta procenite da šteta na Vašem vozilu nije veća od 50.000 RSD možete popuniti evropski zapisnik koji ste po zakonu dužni da imate u vozilu, u suprotnom pozovite saobraćajnu policiju da sačini zapisnik.
Da li se mora sačekati da osiguranje isplati račun za popravku pre nego što se izvrši preuzimanje vozila iz servisa?
Po završetku popravke, iz servisa se vozilo može preuzeti nakon izmirenja fakture za popravku ili dostavljanja garantnog pisma osiguranja po čijem zapisniku je vozilo popravljeno.
Osiguravač se garantnim pismom obavezuje na isplatu štete po prethodno dostavljenoj fakturi i ukoliko postoji bilo kakvo učešće osiguranika to se naznačava posebno. Učešće se plaća servisu, najčešće prilikom preuzimanja vozila.