POLITIKA PRIVATNOSTI

Opšti podaci i podaci o rukovaocu obradom podataka o ličnosti

RADULOVIC DOO BEOGRAD (PALILULA), sa sedištem na adresi: Dragoslava Srejovića bb, 11000 Beograd, matični broj: 07486626, PIB: 100124126 (u daljem tekstu: “Radulović doo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije prilikom prodaje motornih vozila „BMW Diplomatic sales“, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Ličnim podacima. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite neki od naših objekata ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: zastitapodataka@radulovic-group.com

Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje

„Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

“Osetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima. Mi možemo obrađivati Vaše podatke o zdravstvenom stanju koje ste nam Vi dostavili kako bismo zadovoljili Vaše posebne potrebe (na primer, u slučaju invalidnosti).

„Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole

Lični podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama su:

ime i prezime;
JMBG;
datum i mesto rođenja;
broj lične karte/broj pasoša;
pol;
bračni status;
kompanija u kojoj ste zaposleni;
e-mail adresa;
broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona;
fax;
adresa prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
broj šasije vozila;
broj motora vozila;
registarske oznake vozila;
broj vozačke dozvole;
broj zaključenog ugovora;
servisna knjižica;
svaki drugi Lični podatak koji ste svojevoljno dali Društvu.

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1) Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

a) Prilikom kupovine motornog vozila

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji motornog vozila, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora, ispunjenja pravnih obaveza Radulovic doo i zaštite Vaših životno važnih interesa, u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum i mesto rođenja i eventualno druge Lične podatke o kojima ćete unapred biti obavešteni.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o kupoprodaji motornog vozila, odnosno nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtev.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji vozila, poštovanje pravnih obaveza, zaštite Vaših životno važnih interesa i radi razmatranja različitih prigovora/zahteva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva trajno.

b) Prilikom preuzimanja motornog vozila na test vožnju

Pre nego što Vam omogućimo da isprobate naša motorna vozila test vožnjom, neophodno je da zaključimo ugovor o korišćenju motornog vozila, te nam je za svrhe zaključenja i ispunjenja ugovora o korišćenju motornog vozila neophodno da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum i mesto rođenja, broj mobilnog telefona i broj vozačke dozvole.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o korišćenju motornog vozila.

Svrha prikupljanja podataka jeste zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju motornog vozila.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva trajno.

c) Prilikom posete salonu automobila

Prilikom Vaše posete našem salonu automobila, prikupljamo od Vas sledeće Lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas blagovremeno obavestili o akcijama i pogodnostima prodaje motornih vozila od strane Društva za koje smatramo da Vam mogu biti interesantni ili za koje ste sami iskazali interesovanje, odnosno za svrhu pripreme specijalne ponude za prodaju motornog vozila, pozivanja na događaje, slanja newsletter-a, komunikacije.

Svrha obrade navedenih ličnih podataka jeste obaveštavanje i informisanje u cilju promocije i marketinga Radulovic doo.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

d) Prilikom posete web stranice www.radulovic-group.com

Prilikom posete našem web sajtu, Lični podaci se prikupljaju putem kolačića (eng. coockies).

e) Tokom održavanja marketinških i drugih promotivnih kampanja Društva (uključujući sajmove)

Za vreme održavanja promocije naših proizvoda, možemo prikupiti Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas obavestili o svim novostima i pogodnostima koje je Društvo pripremilo za Vas.

Svrha obrade navedenih Ličnih podataka jeste promocija, marketing Društva kao i anektiranje Lica koji kupuju proizvode i usluge.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

f) Prilikom servisiranja automobila

Kako bismo Vam pružili uslugu servisiranja Vašeg motornog vozila, sačinili ponudu koja se odnosi na održavanje vozila i/ili nabavku rezervnih delova, Mi prikupljamo Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum rođenja, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, servisna knjižica, broj zaključenog ugovora, broj šasije i broj registarske tablice.

Svrha obrade navedenih Ličnih podataka jeste pružanje usluge servisa motornog vozila (uključujući nabavku rezervnih delova i odgovora na upite u vezi sa naknadom u vezi pružanja usluga servisa), razmatranje različitih prigovora/zahteva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva i slanje obaveštenja o godišnjem servisu.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva trajno.

g) Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na newsletter, Vi dajete pristanak Radulovic doo da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime i email adresu.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste slanje obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, vestima i događajima koje organizuje Društvo, internet promocija, učestvovanja u nagradnim igrama.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

h) Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom ili preko našeg web sajta ili društvenih mreža) naših zaposlenih radi odgovora na različite upite u vezi sa našim proizvodima i uslugama, Vi dajete pristanak Radulovic doo da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.
Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva.
Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Radulovic doo. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.
Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom ili preko našeg web sajta ili društvenih mreža) naših zaposlenih radi zakazivanja servisa za Vaše vozilo i utvrđivanja naknade za usluge servisa, Vi dajte pristanak Radulovic doo da prikuplja Vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, email adresu, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, broj šasije vozila i broj motora vozila.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zakazivanje termina za servis Vašeg vozila i pružanje dodatnih informacija u vezi sa pružanjem usluga servisiranja vozila.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zakazivanje termina servisa Vašeg vozila. U suprotnom, nećemo moći da proverimo slobodan termin i zakažemo servis Vašeg vozila.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom ili preko našeg web sajta ili društvenih mreža) radi zakazivanja test vožnje, Vi dajte pristanak Radulovic doo da prikuplja Vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zakazivanje termina za test vožnju i informisanje o tome.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zakazivanje test vožnje. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na upit koji je u vezi sa test vožnjom.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

2) Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • poštovanje zakonskih obaveza Društva;
 • zaključene i izvršenje ugovora o kupoprodaji motornog vozila, ugovora o korišćenju motornog vozila, ugovora o servisiranju vozila;
 • ispunjenje predugovornih obaveza (zakazivanje test vožnje, zakazivanje servisa vozila, kontrolni servisni pregledi vozila, informacije o cenama popravki, sastavljanje ponude za kupovinu vozila ili popravku vozila i sl.);,
 • servisiranje vozila, nabavka rezervnih delova i vršenje drugih zahtevanih radova na vozilu;
 • opoziv vozila ili radi zamene određenih defektnih delova;
 • odgovori na upite klijenata;
 • ostvarivanje kontakta i slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima, nagradnim igrama i promocijama koje organizuje Društvo, kao i radi ostvarivanja prava Lica vezano za kupljene proizvode/pružene usluge, ostvarivanja legitimnih interesa Društva, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode Lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

• Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: zastitapodataka@radulovic-group.com

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

• Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Lične podatke koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Određeni podaci u formularima putem kojih nam šaljete Vaše zahteve označeni su kao obavezni. Oni su neophodni za sklapanje ugovora odnosno potrebni su kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše zahteve i da ih ispunimo ili kako bismo mogli da ispunimo naše zakonske ili ugovorne obaveze.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev niti zaključimo ugovor. Svrha obrade drugih Ličnih podataka (opcioni Lični podaci i slobodni ste da ih popunite ili ne) koji nisu neophodni za ispunjenje preudgovornih i ugovornih/zakonskih obaveza je da Vas bolje upoznamo i da Vam šaljemo prilagođene promotivne poruke. U odnosu na njih, imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate brisanje Ličnih podataka iz naše baze podataka.

• Legitimni interes

Društvo obrađuje Lične podatke u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva i legitimnih interesa trećih strana. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumevaju: održavanje funkcionalnosti IT sistema, promocija proizvoda i usluga Društva kao i povezanih lica, sprečavanje zloupotrebe, odnosno prevare pri utvrđivanju prava iz garancija.

• Poštovanje pravnih obaveza

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisani različitim zakonima.

• Zaštita životno važnih interesa

Određene Lične podatke obrađujemo kako bismo mogli da Vas kontaktiramo i obavestimo u slučaju neophodnosti da se opozove vozilo ili otkloni nedostatak koji bi mogao da ugrozi Vaš život i/ili bezbednost.

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju vozila i pružanje servisnih usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o kampanjama za bezbednost vozila, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.

Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa čuvaju se trajno.

Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovom Obaveštenju, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da od Društva zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima;
 • da od Društva zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Ličnih podataka i prava na prigovor na obradu;
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • da se njegovi netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
  1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti Ličnih podataka;
  2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
  3) Društvu više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  4) Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Lične podatke koje je prethodno dostavilo Društvu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Privredna društva kojima Društvo vrši prenos podataka nalaze se sa sedištem na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Republike Grčke, Velike Britanije, Irske, Mađarske, Švajcarske Konfederacije, Republike Francuske, Republike Slovenije i Sjedinjene Američke Države (ograničeno na “Privacy Shield framework”), za koje je u skladu sa Odlukom utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter ili Instagram na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici www.radulovic-group.com kao i u prodajnim salonima Društva.

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici www.radulovic-group.com i u prodajnim salonima Društva.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: zastitapodataka@radulovic-group.com

Vaš Radulović doo